Formularz zwrotu/wymiany/reklamacji

FORMULARZ ZWROTU TOWARU 
 
NR ZAMÓWIENIA...................... DATA ZAMÓWIENIA ....................
IMIĘ I NAZWISK0 ................................... TELEFON...................................
Powód zwrotu:
..................................................................................................................
Numer rachunku bankowego do zwrotu:
...................................................................................................................  
Nazwa Banku
................................................................................................................
Nazwa Towaru/ilość/cena brutto
1. ........................................................../............./............................
2. ........................................................../............./............................
3. ........................................................../............./............................
4. ........................................................../............./............................
 
 
......................................................
(data i czytelny podpis Klienta)
 

ADRES DO ZWROTU: BIGLE www.bigle.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul.Polna 104
ZASADY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW
Towar powinien zostad przesłany w terminie do 14 dni od momentu jego otrzymania. Powinien posiadad metki i zabezpieczenie. Musi zostać odesłany z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu, paragonem lub fakturą VAT. Nie może mied śladów użytkowania. Zwrot pieniędzy realizowany jest przy wyżej spełnionych warunkach i trwa do 14 dni. Koszt przesyłki za zwracany towar ponosi Kupujący.
 
Nasze produkty